OK Go-ի նոր, ստեղծարար տեսահոլովակը…


OK Go խումբը 2 օր առաջ ներկայացավ նոր տեսահոլովակով:Տեսահոլովակը ստեղծվել է Շեվռոլե ընկերության համագործակցությամբ:Օգտագործվել են 1000-ից ավել գործիքներ և նկարահանվել է Լոս Անջելեսի անապատներից մեկում` օգտագործելով մոտ 2 մղոն տարածություն:Զանազան էֆեկտներ էն մտցվել` տեսահոլովակը ավելի ինքնատիպ դարձնելու համար:Տեսահոլովակը պահանջել է 4 ամիս նախապատրաստվելու, և 4 օր նկարահանումների համար:Դեմյենը` երգիչներից մեկը, տեսահոլովակի համար անցել է հատուկ վարորդական դասեր:Ավելի շատ ինֆորմացիայի համար կարող եք այցելել խմբի պաշտոնական կայքէջը` OK Go:

Advertisements

One comment on “OK Go-ի նոր, ստեղծարար տեսահոլովակը…

Թողնել մեկնաբանություն

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s