“Scratch” ծրագրի մասին“Scratch”-ը դա ծրագրավորման պլատֆորմ է:Այն ստեղծվել է 2007 թվականին:Վերջինիս օգնությամբ դուք կարող եք հեշտությամբ ստեղծել ձեր ծրագիրը, անիմացիոն խաղը, կամ տարբեր պրոյեկտներ, որոնք կարող եք կիսել ձեր ընկերների հետ` համացանցի շնորհիվ:Այն ներառում է շատ հետաքրքիր գրաֆիկական ֆունկցիաներ, որոնք կարող եք օգտագործել խաղը ավելի տպավորիչ դարձնելու համար:
 

 

Файл:Scratch Script Screenshot.ru.png
Պրոյեկտի ստեղծման ժամանակ “Scratch”-ը հանդես է գալիս, որպես սկզբնական պրակտիկա, քանի որ դրա շնորհիվ կարող եք սովորել թեթև ալգորիթմներ, նաև կարող եք հասկանալ ծրագրավորման հիմնական գաղափարը:Դրա շնորհիվ դուք ընդլայնում եք ձեր ստեղծարար մտքերը և հմտությունները` կոլեկտիվ աշխատանքի ժամանակ :Թումոյի վարժանքների մեջ արդեն ավելացել է այս վարժանքը:Վարժանքը ճիշտ կատարելու համար ուղղակի պետք է ամբողջ նյութը կարդալ և կստացվի շատ ճիշտ:Ներքևում կա ծրագրի կայքէջի հասցեն:Այնտեղից կարող եք նաև ներբեռնել խաղը` տունը փորձելու համար:Կայքում նաև կարող եք խաղալ տարբեր խաղեր` “Scratch” ծրագրով պատրաստված:

Այցելել կայքը

Advertisements

Թողնել մեկնաբանություն

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s